Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt monitorowanie wirusa SARS-CoV-2 w Krakowie

Projekt monitorowanie wirusa SARS-CoV-2 w Krakowie

Kilka tygodni temu naukowcy z MCB dzięki wsparciu władz miasta oraz straży miejskiej rozpoczęli badania nad określeniem skażenia środowiskowego wirusem SARS-CoV-2 w Krakowie. Celem badań przede wszystkim jest ustalenie możliwych środków zaradczych oraz wsparcie miasta i mieszkańców w tych trudnych momentach.

Ścisła współpraca z Miastem Kraków

Miasto Kraków we współpracy z naukowcami z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ (pod kierunkiem prof. Wojciecha Branickiego, dr hab. inż. Pawła Łabaja oraz prof. Krzysztofa Pyrcia) przeprowadziło analizę skażenia przestrzeni miejskiej wirusem SARS-CoV-2. Dzięki nieocenionej pomocy straży miejskiej od połowy marca monitorowano 20 punktów w Krakowie, które zostały wybrane na podstawie analizy procesów migracji ludzi. W połowie marca w ponad 40% przypadków można było znaleźć materiał genetyczny wirusa, jednak wydaje się, że podjęte przez Miasto Kraków działania mające na celu dezynfekcje miejsc publicznych przyniosły efekty. W kolejnych tygodniach dane były coraz bardziej optymistyczne, a na początku kwietnia co najwyżej jedna lokacja dała wynik pozytywny. Wszelkie dane zostały przekazane Władzom Miasta i posłużą do poprawy bezpieczeństwa. Prace będą kontynuowane i pozwolą na szybką identyfikację zagrożenia lub wskażą rosnące zagrożenie wirusem przed pojawieniem się przypadków u ludzi.

 

Potencjał rozprzestrzeniania się i przystanki, z których zostały pobrane próbki

Wybrane lokalizacje pobierania próbek. Z początkiem kwietnia wyniki pokazały, że dezynfekcja prowadzona przez miasto przynosi efekty i wybranych lokalizacjach tylko jedna próbka dała wynik pozytywny.

Potencjał rozprzestrzeniania się w komunikacji publicznej – im ciemniejsza linia tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wirusa ze względu na większy przepływ pasażerów. Zaznaczono również przystanki z których zbierane były próbki. Wskazane lokalizacje zostały wybrane ze względu na to, że są węzłami transportu publicznego.

Wybrane lokalizacje pobierania próbek

Z początkiem kwietnia wyniki pokazały, że dezynfekcja prowadzona przez miasto przynosi efekty i wybranych lokalizacjach tylko jedna próbka dała wynik pozytywny.

Dezynfekcja przestrzeni publicznej okazała się skuteczna

Szczegółowe wyniki badań zostały przekazane odpowiednim służbom celem analizy i ew. modyfikacji procedur.

Naukowcy podkreślają, że w przypadku zmian w ograniczeniach w przemieszczaniu się kluczowa jest dalsza analiza środowiskowa, która pokaże wzrastające ryzyko zanim pojawią się objawowi pacjenci.

„Procedura dezynfekcji przestrzeni publicznych wydaje się skuteczna, w związku z czym powinna być kontynuowana lub rozszerzona. Szczególnie uwagę należy zwrócić na dezynfekcję ekranów dotykowych oraz klawiatur w aparatach takich jak biletomaty lub bankomaty.” – mówią naukowcy z MCB.  

Przypominamy, że regularne mycie rąk i unikanie dotykania twarzy jest najlepszym sposobem do zapobiegania infekcji.

Link do artykułu na stronie Miasta Krakowa.