Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozdrowienia z Monachium

Radosław Kitel, doktorant z grupy Chemii Biologicznej i Projektowania Leków kierowanej działającej do ubiegłego roku w MCB, kontynuuje swój staż naukowy na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Staż naukowy jest częścią stypendium w programie ETIUDA, które zostało przyznane Radkowi przez Narodowe Centrum Nauki i jest afiliowane w MCB
Celem realizowanego projektu w ramach stypendium jest poznanie roli białek Spire i forminy w procesie nukleacji aktyny. W tym celu Radek wykorzystuje różne techniki na poziomie pojedynczych cząsteczek – mikroskopię fluorescencyjną całkowitego wewnętrznego odbicia, zero-mode waveguides i FCS. 
Do realizacji tego zadania Radek wybrał kierowaną przez Prof. Dona C. Lamba Grupę Badawczą Zastosowania Fluorescencji w Biologii. Grupa ta posiada szerokie doświadczenie w technikach badawczych na poziomie pojedynczych cząsteczek, co zaowocowało publikacjami w takich czasopismach jak Science, Nature Structural and Molecular Biology, Cell Reports i Nature Communications. 

Obserwacja filamentów aktynowych z użyciem techniki mikroskopii TIRF

 

Grupa badawcza Zastosowania Fluorescencji w Biologii