Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Career opportunities at MCB JU

Open positions | Join our Team!

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ ogłasza konkurs na stypendium naukowe w zakresie bioinformatyki i genomiki (NCN SONATA BIS 10 - NZ) w Grupie Badawczej Bioinformatyki

Grupa Badawcza Bioinformatyki poszukuje studenta studiów II stopnia, studenta studiów jednolitych magisterskich bądź studenta studiów III stopnia na pełnopłatne stypendium trwające do 4 lat. Wybrany kandydat będzie pracował z dedykowanym i zmotywowanym zespołem zajmującym się genomiką funkcjonalną oraz Data Science i mającą na celu wyjaśnienie roli tysięcy genów i produktów genowych, które wciąż nie są w pełni scharakteryzowane.
 
Tytuł projektu: “Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu”.
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna na warunkach określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
Opis zadań: Eksploracja danych metagenomicznych oraz taksonomiczna i funkcjonalna inżynieria cech adekwatnych w analizach mikrobiomowych. Współpraca z członkami zespołu z Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie identyfikacji odpowiednich cech. Współpraca z innymi członkami zespołu badawczego w zakresie interpretacji danych.
 
Wymagania stawiane kandydatom
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
1. Posiadanie statusu studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub b) uczestniczenie w studiach doktoranckich; lub c) posiadanie statusu doktoranta w szkole doktorskiej. Posiadanie statusu studenta bądź doktoranta na programach takich jak: bioinformatyka, informatyka, nauki biologiczne bądź pokrewne.
2. Posiadanie ogólnego doświadczenia w Data Science oraz analizie danych.
3. Doświadczenie z zakresu eksploracji danych metagenomicznych i medycznych
4. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
5. Wysoki poziom niezależności w działaniu oraz samomotywacji.
 
Stanowisko: STYPENDYSTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 27.04.2023
Data wytworzenia: 13.04.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf