Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Career opportunities at MCB JU

Open positions | Join our Team!

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii

Kierownik projektu OPUS21 „W jaki sposób fototropina2 kontroluje ułożenie chloroplastów w Arabidopsis?” ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii

Laboratorium Fotobiologii, kierowane przez dr Justynę Łabuz, zajmuje się wpływem światła krótkofalowego (niebieskiego i UV) na funkcjonowanie roślin. Wybrany kandydatka/kandydat dołączy do zespołu realizującego projekt OPUS pod tytułem „W jaki sposób fototropina2 kontroluje ułożenie chloroplastów w Arabidopsis?” Nr Umowy UMO-2021/41/B/NZ1/02826, NR PSP: K/PBO/000895., finansowany przez NCN, którego celem jest zrozumienie przekazu sygnału roślinnego receptora światła niebieskiego, fototropiny2.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej
2) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów lub jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni
3) posiadają doświadczenie w pracy nad procesami zależnymi od światła (praca w ciemności), znajomość fotobiologii, umiejętności związane z pomiarami parametrów świetlnych i ruchów chloroplastów
4) posiadają doświadczenie z zakresu biologii molekularnej roślin, włącznie z technikami klonowania, transformacji organizmów pro i eukariotycznych (roślin)
5) posiadają doświadczenie białek ekspresji w układach heterogenicznych oraz ich oczyszczania metodami chromatografii powinowactwa
6) opanowały umiejętności związane z sterylizacją roślin i prowadzeniem kultur in vitro
7) opanowały podstawy pracy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej
 
Stanowisko: Stypendysta
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 24.11.2022
Termin składania dokumentów: 22.12.2022
Data wytworzenia: 24.11.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Wyniki konkursu:

Stypendium otrzymuje Pani Aneta Bażant, jedyny kandydat spełniający wymagania konkursu.

Recommended
RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR