Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Career opportunities at MCB JU

Open positions | Join our Team!

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt OPUS 18, Narodowe Centrum Nauki)

Wymagania
 
Wybrany kandydat będzie zaangażowany w projekt badawczy którego celem jest zrozumienie wpływu technik wspomaganego rozrodu na potomstwo. Do konkursu może przystąpić osoba, która a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich; lub c) jest doktorantem w szkole doktorskiej i jest zainteresowana biologią rozwoju, a szczególnie rozwojem około-implantacyjnym zarodka. Od kandydatów wymaga się komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia laboratoryjnego. Ponadto, oczekuje się podstawowych umiejętności z zakresu biologii molekularnej - umiejętność izolacji DNA oraz RNA z tkanek, znajomość technik PCR i real-time PCR.
 
Opis zadań:
 
Do zadań kandydata należała będzie kolekcja i analiza tkanek zarodka i płodu: analiza morfologiczna tkanek płodowych (histologia i immunohistochemia) oraz analiza ultrastrukturalna zarodków oraz izolacja mRNA oraz DNA. Kandydat będzie również zaangażowany w analizę wyników uzyskanych z badań molekularnych, ich odpowiednie opracowanie oraz aktywne uczestnictwo w pracy nad przygotowaniem publikacji naukowych.
 
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna
 
Wymagane dokumenty:
 
CV oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi 
list motywacyjny wraz z opisem  zainteresowań naukowych 
informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (współautorstwo w artykułach naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych), uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych  praktyk i staży naukowych zagranicznych.
informację o przetwarzaniu danych osobowych https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
 
Stanowisko: Stypendysta
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 18.11.2022
Termin składania dokumentów: 10.12.2022
Data wytworzenia: 18.11.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.12.2022
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Recommended
RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR

RECTOR of the Jagiellonian University announces a selection procedure for the position of an ASSISTANT PROFESSOR