Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Szkolenia - praca ze zwierzętami

chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na serię szkoleń w zakresie pracy ze zwierzętami. Szkolenia te będą miały charakter praktyczny i pozwolą nabyć umiejętności pracy ze zwierzętami. Dotyczy to zarówno podstawowych procedur, jak i zaawansowanych eksperymentów z zabiegami chirurgicznymi włącznie.

Na dzień dzisiejszy uruchomiony zostaje blok czterech szkoleń, które będą cyklicznie powtarzane. Na chwilę obecną planowane są następujące szkolenia:

1.    Blok 1. Praca ze zwierzętami.
2.    Blok 2. Anestezja, eutanazja i nekropsja.
3.    Blok 3. Zabiegi chirurgiczne.
4.    Blok 4. Praca z czynnikami zakaźnymi w zwierzętarni.

Każde ze szkoleń będzie trwało 2 pełne dni. Szkolenia będą odbywać się w grupach 4-6 osobowych i będą prowadzone przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Przed każdym szkoleniem (min. 1 tydzień) uczestnicy otrzymają pełny opis poszczególnych procedur.

W najbliższej przyszłości przyszłości planowane jest również uruchomienie szkoleń:

1.    Zabiegi chirurgiczne - kurs zaawansowany.
2.    Praca ze zwierzętami - kurs zaawansowany (m.in. podanie dotchawiczne, podanie dootrzewnowe, pobranie krwi z oka).

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów poszczególnych szkoleń oraz terminów zostaną podane wkrótce.

Z poważaniem,
Krzysztof Pyrć

Szkolenie 1. PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

Dzień 1.
8:00 - 10:00.   Wykłady.
    1. Zachowanie zwierząt, anatomia, rozpoznanie bólu, dystresu itp.
    2. Przygotowanie zwierząt do procedur
    3. Wykonywanie procedur - omówienie, zdjęcia, filmy
10:00 - 10:30. Przerwa.
10:30-14:00: Zajęcia praktyczne
    10:30 - 11:00. Wejście do zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wejścia.
    11:00 - 12:30. Zajęcia praktyczne: łapanie zwierząt, przenoszenie zwierząt, wymiana klatki.
    12:30 - 14:00. Trzymanie myszy przy zabiegach, przygotowanie zwierząt do procedur.

Drugi 2.

8:00-16:30: Zajęcia praktyczne
    8:00 - 8:30. Wejście do zwierzętarni
    8:30 - 9:30. Powtórzenie ćwiczenia z trzymania zwierząt
    9:30 - 11:30. Zastrzyki podskórne.
    11:30 - 13:30. Zastrzyki domięśniowe.
    13:30 - 15:30. Pobieranie krwi z ogona.
    15:30 - 16:30. Podsumowanie, powtórzenie technik wybranych przez uczestników kursu.
16:30 – 17:00. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów.

Szkolenie 2. ANESTEZJA, EUTANAZJA I NEKROPSJA

Dzień 1.
8:00 - 10:00. Wykłady.
     1. Krótki wstęp: Anatomia i fizjologia zwierząt.
     2. Rodzaje anestezji.
     3. Rodzaje eutanazji.
     4. Przygotowanie zwierząt do procedur.
     5. Wykonywanie procedur - omówienie, zdjęcia, filmy.
10:00 - 10:30. Przerwa.
10:30 - 17:00: Zajęcia praktyczne
     10:30 - 11:30. Wejście do zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wejścia.
     11:30 - 12:00. Trzymanie zwierząt w czasie procedur.
     12:00 - 13:00. anestezja wziewna.
     13:00 - 14:00. anestezja dożylna.
     15:00 - 16:00. eutanazja wziewna.
     16:00 - 17:00. eutanazja dożylna.

Dzień 2.
8:00 - 17:00: Zajęcia praktyczne
     8:00 - 8:30. Wejście do zwierzętarni.
     8:30 - 9:30. Zajęcia praktyczne: trzymanie zwierząt w czasie procedur.
     9:30 - 10:30. Zajęcia praktyczne: eutanazja fizyczna za pomocą dyslokacji kręgów szyjnych.
     10:30 - 11:30. Przygotowanie zwierząt do nekropsji
     11:30 - 15:30. Nekropsja zwierząt. Pobieranie poszczególnych tkanek.
     15:30 - 16:30. Podsumowanie, powtórzenie technik wybranych przez uczestników kursu.
     16:30 - 17:00. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów.

Szkolenie 3. ZABIEGI CHIRURGICZNE

Dzień 1.
8:00 - 10:00. Wykłady.
     1. Wstęp do chirurgii
     2. Rodzaje narzędzi chirurgicznych, nici chirurgicznych itp.
     3. Aseptyka podczas zabiegu chirurgicznego.
     4. Wykonywanie procedur - omówienie, zdjęcia, filmy.
10:00 - 10:30. Przerwa.
10:30 - 17:00. Zajęcia praktyczne
     10:30 - 11:30. Wejście do zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wejścia.
     11:30 - 13:00. Nacięcia chirurgiczne i zakładanie szwów chirurgicznych na modelu.
     13:00 - 14:00. Dobór anestezji i analgezji przygotowanie zwierząt do zabiegu chirurgicznego.
     14:00 - 16:00. Rozcięcie powłok skórnych, zaszycie rany.
     16:00 - 17:00. Wybudzanie zwierząt.

Dzień 2
8:00-17:00: Zajęcia praktyczne
     8:00 - 8:30. Wejście do zwierzętarni.
     8:30 - 9:30. Dobór anestezji i analgezji, przygotowanie zwierząt do zabiegu chirurgicznego.
     9:30 - 12:30. Rozcięcie powłok skórnych, implantacja sprężyn, zaszycie rany.
     12:30 - 15:30. Rozcięcie powłok skórnych, podwiązanie tętnicy udowej, zaszycie rany.
     15:30 - 16:30. Wybudzanie zwierząt.
     16:30 - 17:00. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów.

Szkolenie 4. PRACA Z CZYNNIKAMI ZAKAŹNYMI W ZWIERZĘTARNI

Dzień 1.
8:00 - 12:00. Wykłady.
     1. Zagrożenia związane z czynnikami zakaźnymi.
     2. Klasy bezpieczeństwa biologicznego.
     3. Sposoby zabezpieczeń dla materiału i pracowników – środki ochrony osobistej.
     4. Sposoby zabezpieczeń dla materiału i pracowników – infrastruktura.
     5. Rozwiązania techniczne w zwierzętarni zakaźnej.
     6. Sterylizacja i dekontaminacja materiału i pomieszczeń.
     7. Procedury w pracy z materiałem zakaźnym
12:00 - 12:30. Przerwa.
12:30 - 17:30: Zajęcia praktyczne
     12:30 - 13:30. Wejście do zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wejścia, dekontaminacja.
     13:30 - 14:30. Zasady pracy w zwierzętarni zakaźnej. Dezynfekcja kombinezonu.
     14:30 - 16:30. Awaryjne wyjście z pomieszczeń zwierzętarni, skażenie pomieszczenia i materiału, skażenie komory, skażenie kombinezonu.
     16:30 - 17:30. Wyjście ze zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wyjścia, dekontaminacja.

Dzień 2.
8:00 - 17:00: Zajecia praktyczne
     8:00 - 9:00. Wejście do zwierzętarni.
     9:00 - 10:30. Przygotowanie do pracy z materiałem zakaźnym. Komory laminarne i mikrobiologiczne.
     10:30 - 15:30. Praca z materiałem zakaźnym (iniekcje, pobieranie krwi, anestezja)
     15:30 - 16:30. Wyjście ze zwierzętarni. Ubrania ochronne, procedury wyjścia, dekontaminacja.
     16:30 - 17:00. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów.