Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY MAGISTRANTA w Laboratorium Interakcji Roślin w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Laboratorium Interakcji Roślin z Mikroorganizmami prowadzi badania dotyczące roli mikroorganizmów w gospodarce P roślin. Rekrutujemy stypendystę mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego "Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny".

Stypendyści będą zaangażowani w następujące zadania:
 1. Analiza poboru P z użyciem radioizotopów P
 2. Badanie mechanizmu oddziaływania mikroorganizmów na proces wzrostu elongacyjnego komórek włośnikowych
 3. Wizualizacja mikroorganizmów symbiotycznych in planta
 4. Badanie roli etylenu w oddziaływaniu mikroorganizmu na gospodarkę fosforanową rośliny

Idealni kandydaci powinni posiadać:

 1. dobrą znajomość języka angielskiego
 2. doświadczenie w publicznej prezentacji wyników badań
 3. łatwość nawiązywania współpracy
 4. znajomość metod ilościowej analizy ekspresji genów (qPCR, mikromacierze, przygotowanie bibliotek do RNAseq)
 5. znajomość metodologii badań analitycznych i wykorzystania technik biologii molekularnej w ochronie środowiska i rolnictwie
 6. doświadczenie w zakresie transformacji genetycznej bakterii oraz organizmów eukariotycznych (głównie grzybów)
 7. doświadczenie w pracy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej
 
Stanowisko: Stypendysta, magistrant (stypendium naukowe)
Jednostka: MCB, UJ
Termin składania dokumentów: 13.12.2021
Data wytworzenia: 26.11.2021
Data rozstrzygnięcia: 15.12.2021
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów.
Wybrano kandydaturę: Aleksandra Brankiewicz