Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Grupie Badawczej Bioinformatyki w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt SONATA BIS 10, Narodowe Centrum Nauki) - konkurs 1

Grupa Badawcza Bioinformatyki poszukuje studenta studiów II stopnia, studenta studiów jednolitych magisterskich bądź studenta studiów III stopnia na pełnopłatne stypendium trwające do 4 lat. Wybrany kandydat będzie pracował z dedykowanym i zmotywowanym zespołem zajmującym się genomiką funkcjonalną oraz Data Science i mającą na celu wyjaśnienie roli tysięcy genów i produktów genowych, które wciąż nie są w pełni scharakteryzowane.

Tytuł projektu: “Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu”
Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna na warunkach określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
Opis zadań: Zwycięski kandydat zastosuje techniki uczenia maszynowego do eksploracji danych metagenomicznych i zinterpretuje wyniki dla konkretnych przypadków użycia. Będzie współpracował z członkami zespołu z Zakładu Bioinformatyki Uniwersytetu w Białymstoku nad integracją profili metagenomicznych i rozwojem oprogramowania wykorzytującego podejście Multi Dimensional Feature Selection (MDFS).

Wymagania stawiane kandydatom


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • Posiadanie tytułu licencjata, stopnia inżyniera lub magistra, magistra inżyniera lub równoważny w dziedzinie informatyki/dziedzinach pokrewnych.
  • Posiadanie statusu studenta lub doktoranta.
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  • Doświadczenie w technikach uczenia maszynowego (wiedza z zakresu metagenomiki będzie dodatkowym atutem.
  • Doświadczenie w technologiach służących do konteneryzacji oraz wirtualizacji (Docker).
  • Doświadczenie deweloperskie z zakresu tworzenia oprogramowania bioinformatycznego.
  • Znajomość baz danych SQL.
  • Wysoki poziom niezależności w działaniu oraz samomotywacji.

Stanowisko: STYPENDYSTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 30.04.2021
Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 20.05.2021
Data wytworzenia: 30.04.2021

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf