Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych (stanowisko typu post-doc) w pracowni Max-Planck Laboratory Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji”

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych (stanowisko typu post-doc) w pracowni Max-Planck Laboratory Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 17 w zakresie biochemii i biologii strukturalnej

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
 
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
2) posiadają predyspozycje do pracy badawczej,
 
Dodatkowo:
3) mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii strukturalnej,
4) biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
5) posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej,
6) posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której są wiodącym autorem.
 
Oczekuje się, że kandydat/tka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:
1. ekspresji białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych,
2. oczyszczania białek metodami chromatograficznymi,
3. krystalizacji białek i kompleksów białkowych,
4. pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej z wykorzystaniem źródeł promieniowania synchrotronowego,
5. rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych z wykorzystaniem oprogramowania XDS, ccp4, Phenix.
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 15.06.2021r. 
Data wytworzenia: 29.04.2021
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf