Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Careers

Competition for a SCIENTIFIC STUDENT SCHOLARSHIP in PROGRAMMABLE PROTEIN ENGINEERING (NCN Maestro – NZ) at the Bionanoscience and Biochemistry Laboratory

21.01.2021
DIRECTOR OF MAŁOPOLSKA CENTRE OF BIOTECHNOLOGY announces a competition for a SCIENTIFIC STUDENT SCHOLARSHIP in PROGRAMMABLE PROTEIN ENGINEERING (NCN Maestro – NZ) at the Bionanoscience and Biochemistry Laboratory

Competition for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the faculty staff group in the Bioinformatics Research group (funded by the National Science Centre SONATA 15 programme)

20.01.2021
RECTOR of the Jagiellonian University announces competition for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the faculty staff group in the Bioinformatics Research group at the MALOPOLSKA CENTRE OF BIOTECHNOLOGY (funded by the National Science Centre SONATA 15 programme)

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA STYPENDYSTY w Laboratorium Biochemii i Nanonauki (Heddle Lab) w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt Sonata 15, Narodowe Centrum Nauki)

14.01.2021

Contest for PhD student position in the Max Planck Research group at the MAŁOPOLSKA CENTRE OF BIOTECHNOLOGY (NCN OPUS 16 - NZ)

12.01.2021
Head of Malopolska Centre of Biotechnology Project announces a contest for PhD student position in the Max Planck Research group at the MAŁOPOLSKA CENTRE OF BIOTECHNOLOGY (NCN OPUS 16 - NZ)

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami MCB UJ w projekcie OPUS 17

08.01.2021
Konkurs na stypendium naukowe dla studenta w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami MCB UJ w projekcie OPUS 17 „Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny”