Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Profesor Krzysztof Pyrć z MCB UJ na prestiżowej Liście Stu "Pulsu Medycyny"

Profesor Krzysztof Pyrć z MCB UJ na prestiżowej Liście Stu "Pulsu Medycyny"

Od 19 lat redakcja "Puls Medycyny" wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 6 lat także te, które przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wczoraj członkowie kapituły po raz kolejny ogłosili nazwiska laureatów prestiżowego plebiscytu Lista Stu. Znaleźli się na niej naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Jak poinformowali redaktorzy opiniotwórczego portalu dla lekarzy i kadry menedżerskiej sektora medycznego, kandydaci oceniani byli przez kapitułę składającą się z wybitnych ekspertów - osobno w obu kategoriach - medycyna i system ochrony zdrowia. Jurorzy brali pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2020 roku, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania - w każdej z tych kategorii mogli przyznać od 0 do 10 punktów.

Na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2020 roku znaleźli się:

 • prof. Maciej Małecki - specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie (według Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i SciTech Strategies);
 • prof. Krzysztof Pyrć - specjalista mikrobiologii i wirusologii, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, doradca naukowy i specjalistyczny Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. COVID-19, zespołu doradczego ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ekspert w zakresie projektów naukowych MNiSW, NCN, FNP, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, EC H2020, w 2020 r. stworzył program badań nad SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie, współtworzył opracowanie PAN "Zrozumieć COVID-19";
 • prof. Janusz Skalski - specjalista kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej, dyrektor Instytutu Pediatrii UJ CM, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM, współredaktor podręcznika "Kardiochirurgia dziecięca";
 • prof. Tomasz Grodzicki - specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • prof. Dariusz Dudek - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii UJ CM, prezydent elekt Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI ESC), członek rady ds. oceny programu KORDIAN (programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca);
 • prof. Piotr Chłosta - specjalista chirurgii ogólnej i urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego;
 • prof. Ryszard Lauterbach - specjalista pediatrii i neonatologii, p.o. kierownik Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM, p.o. kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w Małopolsce, założyciel i członek rady Krakowskiej Fundacji Dziecka Narodzonego.

Członkowie kapituły wyłonili również laureatów w kategorii najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia. Na 3. miejscu znalazł się prof. Andrzej Matyja, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, nauczyciel akademicki UJ CM, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz działacz samorządu lekarzy, od 2018 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. To kolejne już w tym roku wyróżnienie dla prof. Matyi. W styczniu został laureatem konkursu "Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny" i otrzymał tytuł Osobowości Medycznej Roku, a w lutym Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2020.

Na tegorocznej liście najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia znaleźli się również:

 • Marcin Jędrychowski - dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • dr Roman Topór-Mądry - specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM;
 • prof. Piotr Jankowski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie;
 • prof. Agnieszka Słowik - specjalista neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii;
 • prof. Rafał Niżankowski - specjalista chorób wewnętrznych, angiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, wiceprezes Fundacji Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, przewodniczący Konfederacji Akredytacyjnej dla Ochrony Zdrowia, przewodniczący Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, członek zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.