Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zrozumieć COVID-19 - porządkująca wiedzę publikacja zespołu ds. COVID-19 PAN

Zrozumieć COVID-19 - porządkująca wiedzę publikacja zespołu ds. COVID-19 PAN

Opracowanie zespołu naukowców pracujących pod kierownictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk w przystępny sposób przedstawia obecny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2, COVID-19 i jego skutków zdrowotnych, psychologicznych, ekonomicznych i społecznych. W publikacji naukowcy przedstawiają prognozy dotyczące epidemii w okresie jesienno-zimowym oraz zalecenia dla obywateli i instytucji.

Na temat COVID-19 czy SARS-CoV-2 opublikowano tysiące artykułów naukowych. Tylko do 7 września 2020 roku ukazało się ich ponad 55 tysięcy. Nadmiar informacji może powodować zamieszanie i sprzyjać przyjmowaniu postaw niebezpiecznych dla zdrowia publicznego. Dlatego tak ważne jest opublikowanie badania z uporządkowanego wiedzą.

W publikacji "Zrozumieć COVID-19" znajdziemy informacje o przebiegu choroby, leczeniu, etapach rozwoju pandemii i jej skutki. Opracowanie zawiera sprawdzone informacje na temat profilaktyki i przedstawia prace nad szczepionkami. Wśród poruszanych problemów są przygotowania do sezonu jesienno-zimowego, w tym otwarcie placówek edukacyjnych, a także niebezpieczeństwo koinfekcji.

Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nau, w skład którego wchodzi m.in. prof. dr hab. Krzysztof Pyrć – wirusolog z Małoposlkiego Centrum Biotechnologii - w opracowaniu przedsatwia scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej, podkreślając, że ponowne zamrożenie gospodarki może okazać się konieczne, jeśli Polacy nie zaczną powszechnie stosować zaradczych środków sanitarnych, takich jak na przykład noszenie maseczek i utrzymywanie fizycznego dystansu.

Opracowanie do pobrania | Ilustarcje do pobrania

Ryc_1.jpg

Rys. 1 Okresy miarodajności testów: molekularnego i serologicznego, w wykrywaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Źródło: Polska Akademia Nauk - "Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN".