Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Przywrócenie funkcji komórek beta poprzez hamowanie kinomu cukrzycowego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS 9 w zakresie biochemii lub biologii komórki

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadają co najmniej stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) z zakresu biochemii, biologii komórki lub dziedzin pokrewnych
2) posiadające udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w punktowanych czasopismach z bazy Web of Science;
3) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
4) posiadające doświadczenie w prowadzeniu in vitro i in vivo (hodowle komórkowe, sferoidy, zwierzęce modele eksperymentalne)
5) posiadające teoretyczną i praktyczną znajomość technik z zakresu: (i) projektowania i rozwoju środków terapeutycznych z zastosowaniem nanotechnologii, (ii) biologii molekularnej i komórkowej, (iii) prowadzenia badań in vivo i ex vivo, a także (iv) otrzymywania i oczyszczania białek rekombinowanych. Znajomość technik spektroskopowych (tj. zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach biologicznych) oraz wybranych metod analitycznych tj. chromatografia i dynamiczne rozpraszanie światła będzie dodatkowym atutem.
6) znające język angielski w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym poprawne opisywanie wyników badań i przygotowywanie publikacji z projektu.

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 21.08.2020
Data wytworzenia: 17.07.2020

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf