Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt OPUS 18, Narodowe Centrum Nauki)

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ ogłasza konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt OPUS 18, Narodowe Centrum Nauki)

Wymagania:

Wybrany kandydat będzie zaangażowany w projekt badawczy którego celem jest zrozumienie wpływu technik wspomaganego rozrodu na potomstwo. Do konkursu może przystąpić osoba, która a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich; lub c) jest doktorantem w szkole doktorskiej i jest zainteresowana biologią rozwoju, a szczególnie rozwojem około-implantacyjnym zarodka. Od kandydatów wymaga się komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia laboratoryjnego. Ponadto, oczekuje się podstawowych umiejętności z zakresu biologii molekularnej - umiejętność izolacji DNA oraz RNA z tkanek, znajomość technik PCR i real-time PCR.

 

Opis zadań:

Do zadań kandydata należała będzie kolekcja i analiza tkanek zarodka i płodu: analiza morfologiczna tkanek płodowych (histologia i immunohistochemia) oraz analiza ultrastrukturalna zarodków oraz izolacja mRNA oraz DNA. Kandydat będzie również zaangażowany w analizę wyników uzyskanych z badań molekularnych, ich odpowiednie opracowanie oraz aktywne uczestnictwo w pracy nad przygotowaniem publikacji naukowych.

 

Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna

 

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi
  • list motywacyjny wraz z opisem  zainteresowań naukowych
  • informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (współautorstwo w artykułach naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych), uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych  praktyk i staży naukowych zagranicznych.
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
 
Stanowisko: stypendium naukowe
Jednostka: MCB, UJ
Termin składania dokumentów: 22.12.2021
Data wytworzenia: 08.12.2021
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Wyniki konkursu:

Do konkursu zgłosiło się 2 kandydatów.

Wybrano: Pan Kamil Limek