Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Oferty pracy - Małopolskie Centrum Biotechnologii - Uniwersytet Jagielloński

Laboratorium Interakcji Roślin z Mikroorganizmami prowadzi badania dotyczące roli mikroorganizmów w gospodarce P roślin. Rekrutujemy stypendystę mających dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego "Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny" Stypendyści będą zaangażowani następujące zadania:
 
1) Analiza poboru P z użyciem radioizotopów P 
2) Badanie mechanizmu oddziaływania mikroorganizmów na proces wzrostu elongacyjnego komórek włośnikowych
3) Wizualizacja mikroorganizmów symbiotycznych in planta
4) Badanie roli etylenu w oddziaływaniu mikroorganizmu na gospodarkę fosforanową rośliny
Idealni kandydaci powinni posiadać:
1) dobrą znajomość języka angielskiego
2) doświadczenie w publicznej prezentacji wyników badań
3) łatwość nawiązywania współpracy
4) znajomość metod ilościowej analizy ekspresji genów (qPCR, mikromacierze, przygotowanie bibliotek do RNAseq)
5) znajomość metodologii badań analitycznych i wykorzystania technik biologii molekularnej w ochronie środowiska i rolnictwie
6) doświadczenie w zakresie transformacji genetycznej bakterii oraz organizmów eukariotycznych (głównie grzybów)
7) doświadczenie w pracy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej
 
Stanowisko: Stypendysta, magistrant
Jednostka: MCB, UJ
Termin składania dokumentów: 19 listopada 2021
Data wytworzenia: 5 listopada 2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 22 listopada 2021.
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf