Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Grupie Badawczej Bioinformatyki w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt SONATA BIS 10, Narodowe Centrum Nauki)

Grupa Badawcza Bioinformatyki poszukuje studenta studiów II stopnia, studenta studiów jednolitych magisterskich bądź studenta studiów III stopnia na pełnopłatne stypendium trwające do 4 lat. Wybrany kandydat będzie pracował z dedykowanym i zmotywowanym zespołem zajmującym się genomiką funkcjonalną oraz Data Science i mającą na celu wyjaśnienie roli tysięcy genów i produktów genowych, które wciąż nie są w pełni scharakteryzowane.

Tytuł projektu: “Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu”
Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna na warunkach określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
Opis zadań: Zwycięski kandydat zastosuje techniki uczenia maszynowego do eksploracji danych metagenomicznych i zinterpretuje wyniki dla konkretnych przypadków użycia. Będzie współpracował z członkami zespołu z Zakładu Bioinformatyki Uniwersytetu w Białymstoku nad integracją profili metagenomicznych i rozwojem oprogramowania wykorzytującego podejście Multi Dimensional Feature Selection (MDFS).

Wymagania stawiane kandydatom


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • Posiadanie tytułu licencjata, stopnia inżyniera lub magistra, magistra inżyniera lub równoważny w dziedzinie informatyki/dziedzinach pokrewnych.
  • Posiadanie statusu studenta lub doktoranta.
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  • Doświadczenie w technikach uczenia maszynowego (wiedza z zakresu metagenomiki będzie dodatkowym atutem.
  • Doświadczenie w technologiach służących do konteneryzacji oraz wirtualizacji (Docker).
  • Doświadczenie deweloperskie z zakresu tworzenia oprogramowania bioinformatycznego.
  • Znajomość baz danych SQL.
  • Wysoki poziom niezależności w działaniu oraz samomotywacji.

Stanowisko: STYPENDYSTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 30.04.2021
Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Data wytworzenia: 30.04.2021

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf