Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
2) wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej;
3) znajomość technik stosowanych w genetyce molekularnej (m.in. izolacja DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, sekwencjonowanie nowej generacji) udokumentowaną publikacjami;
4) posiadanie udokumentowanego doświadczenia i dorobku naukowego w zakresie populacyjnych badań asocjacyjnych;
5) posiadanie dużego doświadczenia w pracy z programami do statystycznej analizy danych w tym umiejętność pracy w środowisku R;
6) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
7) umiejętność samodzielnej pracy i dobre zdolności organizacyjne;
8) umiejętność pracy w zespole;
9) dodatkowo premiowane będą artykuły z pierwszym autorstwem oraz mile widziane doświadczenie w udziale/kierowaniu projektami naukowymi.
 
Asystent Naukowy będzie zaangażowany w realizację następujących zadań projektu:
1) opracowanie i optymalizacja testów do targetowej analizy metylacji DNA z zastosowaniem wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA;
2) analiza fenotypowa próbek na podstawie analizy skanów 3D twarzy;
3) analiza bioinformatyczna i statystyczna danych genomowych i epigenomowych wygenerowanych z zastosowaniem analizy mikromacierzy;
4) opracowanie modeli matematycznych do predykcji m.in. wieku chronologicznego w różnych tkankach, wieku biologicznego (tempa starzenia się), progresywnych cech wyglądu i cech opisujących styl życia. 
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 27.02.2020
Data wytworzenia: 28.01.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf