Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology) w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ (projekt OPUS 14, Narodowe Centrum Nauki) w zakresie biologii molekularnej

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
2) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej;
3) przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska 
w grupie pracowników badawczych.

Wstępne wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która będzie zainteresowana pracą w projekcie dotyczącym wczesnych etapów zakażeń koronawirusowych.

Dodatkowe wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;
- doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego;
- doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 3 bezpieczeństwa biologicznego;
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
- znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego;
- udokumentowane publikacjami naukowymi (nie mniej niż 2 prace z pierwszym autorstwem w czasopismach z tzw. impact factor) doświadczenie w zakresie wirusologii molekularnej;
- doświadczenie w realizacji projektów naukowych (przynajmniej jednokrotne pełnienie funkcji kierownika projektu).


Stanowisko: ASYSTENT BADAWCZY
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 07.12.2019
Data wytworzenia: 07.11.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf

Informacja o wynikach konkursu