Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Jacek Plewka laureatem konkursu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych młodych naukowców

Fundacja na Rzecz Nauk Polskiej zaprezentowała listę laureatów prestiżowego konkursu START 2021, najstarszego w Polsce programu stypendialnego dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendium przyznano m.in. dr Jackowi Plewce z ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology za jakość dotychczasowego dorobku naukowego w dziedzinie biochemii.

Program START wspiera wybitnych młodych uczonych, którzy choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach

Dr Jacek Plewka, post-doc w grupie ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology prowadzonej przez prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia, pracuje nad małocząsteczkowymi inhibitorami szlaku PD1 (receptor programowalnej śmierci 1)). Szlak PD-1 jest jednym z punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej, uniemożliwiających efektywną eliminację komórek nowotworowych w mikrośrodowisku guza (interakcja PD1-PD-L1). W ramach grupy badawczej prof. Pyrcia, dr Plewka prowadzi również badania nad wirusem SARS-Cov-2. Jako laureat programu START otrzyma roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł z możliwością przeznaczenia na dowolnie wybrany cel.

Więcej o konkusie START 2021 i jego laureatach można przeczytać na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej