Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Events | Conferences | Research groups | Publications

Web Content Display Web Content Display

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Komisja Europejska za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (The Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA) utworzyła Europejską Sieć Naukową DURABLE, która ma wesprzeć Unię Europejską w przygotowaniach i reagowaniu na zagrożenia biologiczne i zagrożenia zdrowia oraz w ocenie wpływu i wyborze optymalnych środków

Sieć rozpoczęła działanie 1 lutego bieżącego roku i otrzymała wstępne finansowanie w wysokości 25 milionów euro. Działanie DURABLE będzie komplementarne do działań istniejących już instytucji, takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

Projekt DURABLE będzie koordynowany przez Paryski Instytut Pasteura i obejmie dziewiętnaście najwyższej klasy laboratoriów europejskich. Jedynym przedstawicielem sieci w Polsce będzie zespół Virogenetics prowadzony przez prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia w ramach Małopolskiego Centrum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Kiedy pojawiają się zagrożenia dla zdrowia, kluczowe znaczenie ma szybkie działanie, które pozwala zmniejszyć ryzyko wybuchu epidemii i chronić naszych obywateli. Sieć laboratoriów HERA wzmocni zdolność UE do gromadzenia i udostępniania danych, lepszej oceny pojawiających się zagrożeń dla zdrowia i określania skutecznych medycznych środków zaradczych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy na szczeblu unijnym i światowym. Rozpoczęcie jego działalności stanowi ważny krok w pracach HERA na rzecz lepszego przygotowania UE do sprostania przyszłym wyzwaniom zdrowotny – mówi komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

W dniach od 28 lutego do 2 marca w Paryżu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli sieci DURABLE, w którym wzięli udział naukowcy reprezentujący poszczególne jednostki, m.in.:prof. Christian Drosten, prof. Marion Koopmans, prof. Ron Fouchier, a z ramienia UJ prof. Krzysztof Pyrć oraz dr Aleksandra Milewska. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym dyrektor wykonawczy HERA Wolfgang Philipp.

Więcej na stronie: euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/news/eu-launches-health-emergency-preparedness-laboratory-network-durable

Recommended
Global City Sampling Day 2024: New Species in Krakow's Microbiological Fingerprint?

Global City Sampling Day 2024: New Species in Krakow's Microbiological Fingerprint?

The Doctoral School of Exact and Natural Sciences has announced the winners of the 2024 Excellence Module competition

The Doctoral School of Exact and Natural Sciences has announced the winners of the 2024 Excellence Module competition

Małopolska Centre of Biotechnology celebrates its 10th anniversary

Małopolska Centre of Biotechnology celebrates its 10th anniversary

Structure and Mechanism of Human Elongator revealed

Structure and Mechanism of Human Elongator revealed