Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Events | Conferences | Research groups | Publications

Web Content Display Web Content Display

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Komisja Europejska za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (The Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA) utworzyła Europejską Sieć Naukową DURABLE, która ma wesprzeć Unię Europejską w przygotowaniach i reagowaniu na zagrożenia biologiczne i zagrożenia zdrowia oraz w ocenie wpływu i wyborze optymalnych środków

Sieć rozpoczęła działanie 1 lutego bieżącego roku i otrzymała wstępne finansowanie w wysokości 25 milionów euro. Działanie DURABLE będzie komplementarne do działań istniejących już instytucji, takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

Projekt DURABLE będzie koordynowany przez Paryski Instytut Pasteura i obejmie dziewiętnaście najwyższej klasy laboratoriów europejskich. Jedynym przedstawicielem sieci w Polsce będzie zespół Virogenetics prowadzony przez prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia w ramach Małopolskiego Centrum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Kiedy pojawiają się zagrożenia dla zdrowia, kluczowe znaczenie ma szybkie działanie, które pozwala zmniejszyć ryzyko wybuchu epidemii i chronić naszych obywateli. Sieć laboratoriów HERA wzmocni zdolność UE do gromadzenia i udostępniania danych, lepszej oceny pojawiających się zagrożeń dla zdrowia i określania skutecznych medycznych środków zaradczych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy na szczeblu unijnym i światowym. Rozpoczęcie jego działalności stanowi ważny krok w pracach HERA na rzecz lepszego przygotowania UE do sprostania przyszłym wyzwaniom zdrowotny – mówi komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

W dniach od 28 lutego do 2 marca w Paryżu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli sieci DURABLE, w którym wzięli udział naukowcy reprezentujący poszczególne jednostki, m.in.:prof. Christian Drosten, prof. Marion Koopmans, prof. Ron Fouchier, a z ramienia UJ prof. Krzysztof Pyrć oraz dr Aleksandra Milewska. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym dyrektor wykonawczy HERA Wolfgang Philipp.

Więcej na stronie: euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/news/eu-launches-health-emergency-preparedness-laboratory-network-durable

Recommended
Viruses, bacteria and public health: an analysis of the risks at the European Games 2023 in Krakow

Viruses, bacteria and public health: an analysis of the risks at the European Games 2023 in Krakow

Researchers from the MCB, Jagiellonian University, are at the forefront of studying the most unique posttranslational modification in the human proteome

Researchers from the MCB, Jagiellonian University, are at the forefront of studying the most unique posttranslational modification in the human proteome

"Perły nauki" awarded to M.Sc. eng. Witold Wydmański from the Małopolska Centre of Biotechnology of Jagiellonian University.

"Perły nauki" awarded to M.Sc. eng. Witold Wydmański from the Małopolska Centre of Biotechnology of Jagiellonian University.

Jak nasze enzymy chronią się same

Jak nasze enzymy chronią się same