Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lider | Interakcja Roślin z Mikroorganizmami

dr hab. Piotr Rozpądek

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy badawczej Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie fizjologii roślin. Zainteresowania badawcze obejmują: interakcje roślin z mikroorganizmami endosymbiotycznymi, bioróżnorodność endosymbiontów roślin oraz rola mikrobiomu w przystosowaniu roślin do środowiska życia.

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz rolą mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi.

Publikacje

Research Gate

 

ORCID