Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Sebastian Glatt z MCB członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej

Dr hab. Sebastian Glatt z MCB członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej

Z okazji swojego 60-lecia EMBO wybrało 100 nowych członków i 20 członków stowarzyszonych, uznając ich wyjątkowy wkład w badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Dr hab. Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z 120 wybitnych naukowców nowo wybranych do członkostwa w EMBO. To wyróżnienie podkreśla jego znaczące osiągnięcia w naukach przyrodniczych w zakresie biologii strukturalnej i badań nad regulacją translacji.

Dyrektor EMBO Fiona Watt skomentowała: "Nowi członkowie i członkowie stowarzyszeni EMBO wnieśli ogromny wkład w fundamentalne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ich praca często torowała drogę innowacjom, które poprawiły życie ludzi na całym świecie. Świętując 60-lecie EMBO, doceniamy kluczową rolę, jaką członkowie EMBO odgrywają w rozwoju międzynarodowych badań naukowych i wspieraniu programów i działań EMBO. Składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim wybranym."

Z okazji tego jubileuszowego roku Rada EMBO zaprosiła członków do wyboru 100 nowych członków i 20 członków stowarzyszonych. Nowi członkowie pochodzą z 37 krajów/terytoriów, z czego 100 nowych członków EMBO pochodzi z 24 państw członkowskich EMBC, a 20 nowych członków stowarzyszonych mieszka w 13 krajach/terytoriach, w tym w państwach będących globalnymi partnerami współpracy EMBO.

Członkostwo EMBO, które rozpoczęło się w 1964 roku od 169 naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi, obecnie liczy ponad 2100 członków i członków stowarzyszonych, w tym 92 laureatów Nagrody Nobla. Ci członkowie kierują programami i działaniami EMBO, oceniając wnioski o finansowanie, zasiadając w komisjach oraz przyczyniając się do inicjatyw takich jak szkolenia, polityka, działalność edukacyjna i mentorską. Nowi członkowie są nominowani i wybierani przez istniejących członków EMBO.

EMBO oficjalnie powita nowych członków na spotkaniu społeczności EMBO w dniach od 29 października do 1 listopada 2024 roku w Heidelbergu w Niemczech. Lista wszystkich nowo wybranych członków EMBO i członków stowarzyszonych, ich afiliacje oraz dziedziny badań jest dostępny tutaj: https://www.embo.org/press-releases/outstanding-scientists-elected-to-embo-membership