Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

W odpowiedzi na apel pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, stworzona została możliwość finansowania projektów doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ przeznaczonych na realizację Research Support Module.

Stypendia dla ukraińskich doktorantów na kontynuację badań i szkoleń przerwanych przez wojnę

Uniwersytet Jagielloński zapewnia stypendia dla doktorantów ukraińskich uczelni zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny. Wsparcie finansowe udzielane w ramach Research Support Module może być przeznaczone dla osób, które są obywatelami Ukrainy i przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które przed wybuchem wojny odbywały studia doktoranckie (aspirantura) lub były doktorantami i prowadziły prace nad rozprawą doktorską na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych i które chcą prowadzić lub kontynuować swoje badania naukowe lub prace rozwojowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Program oferuje możliwość kontynuowania badań w zakresie Nauk o Życiu (biochemii, biologii molekularnej, biologii komórkowej, bioinformatyki i pokrewnych) w następujących instytutach Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 

 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który prowadził studia doktoranckie na uczelni na terenie Ukrainy, a studia zostały przerwane przez wojnę i chcesz kontynuować badania w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyżej wymienionych dziedzinach badawczych, prosimy o podanie CV i dane kontaktowe na następujący adres e-mail: mcb@uj.edu.pl

 WIęcej informacji: Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Polecamy również
Publikacja pracowników z WBBiB oraz MCB UJ w „Science Advances”
Publikacja pracowników z WBBiB oraz MCB UJ w „Science Advances”
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymuje Międzynarodową Nagrodę Profesury Leverhulme
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymuje Międzynarodową Nagrodę Profesury Leverhulme
Przełomowe badania nad strukturą białkowego kompleksu Elongator
Przełomowe badania nad strukturą białkowego kompleksu Elongator
W rankingu TOP 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się 93 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym prof. dr hab Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii
W rankingu TOP 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się 93 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym prof. dr hab Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii