Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"COVID-19 praktyki lekowe ryzyko ewolucji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe" publikacja dr hab. Pawła Łabaja i grupy naukowców związanych z konsorcjum MetaSUB w The Lancet Microbe

"COVID-19 praktyki lekowe ryzyko ewolucji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe" publikacja dr hab. Pawła Łabaja i grupy naukowców związanych z konsorcjum MetaSUB w The Lancet Microbe

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z największych wyzwań stojących przed współczesną medycyną. Ponieważ postępowanie w przypadku COVID-19 w coraz większym stopniu zależy od interwencji farmakologicznych, istnieje większe ryzyko przyspieszenia rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Badanie przeprowadzone w środowisku szpitalnym w długim okresie czasu ukazało wzorce kolonizacji drobnoustrojów jak również różnorodność genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w szpitalach.

Przyjęcia pacjentów do szpitali wzrosły w ciągu ostatniego roku z powodu pandemii COVID-19. Gdy z powodu COVID-19 hospitalizacje przekraczają normalną wydolność szpitali, a u pacjentów obserwujemy upośledzone funkcje immunologiczne, ryzyko współzakażenia znacznie wzrasta. Niedostateczne zrozumienie współzakażenia i chorób współistniejących spowodowanych przez COVID-19 doprowadziło do szybkiej zmiany protokołów postępowania z pacjentami, w tym podawania wielorakich leków (vide rycina). Stosowanie leków przeciwpasożytniczych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w celu zapobiegania wtórnym zakażeniom u pacjentów z COVID-19, podczas przedłużającej się pandemii, nieuchronnie przyczyni się do pogłębienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Możemy nie tylko zwiększyć oporność w leczeniu COVID-19, ale także stanąć przed wyzwaniami w leczeniu innych zakażeń.

Rycina. Stosowanie różnorakich leków przeciw COVID-19 w praktyce

Oś czasu pierwszego pojawienia się głównych leków przeciwpasożytniczych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w leczeniu COVID-19 w preprintach, w artykule recenzowanym, jako trend w wyszukiwarce Google, jako ogólnoświatowy trend na Twitterze oraz w raportach sytuacyjnych wymienionych po raz pierwszy przez WHO. Pozostałe niezbędne leki do opieki wspomagającej zostały po raz pierwszy wymienione przez WHO 14 kwietnia 2020 r., jako część narzędzia do prognozowania niezbędnych dostaw COVID-19.

 

Historia pojawiania się głównych leków przeciwpasożytniczych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w leczeniu COVID-19 w preprintach, w recenzowanych artykułach, jako trend w wyszukiwarce Google, jako ogólnoświatowy trend na Twitterze i po raz pierwszy wspomniany przez WHO w raportach sytuacyjnych.

Leki są często zastępowane przez nowe opcje terapeutyczne (rycina). Obserwowano rosnące zapotrzebowanie na różne leki i ich nadużywanie w leczeniu COVID-19. Sytuację pogorszyło nawet szybkie publikowanie niektórych prac bez szerokiej recenzji i ich rekomendacji przez WHO oraz ośrodków kontroli i prewencji chorób. Media społecznościowe również odegrały rolę w zwiększeniu popularności niektórych leków, w tym wielu substancji farmakologicznych o nieudowodnionym działaniu. Dodatkowym zagrożeniem jest niedoskonała penetracja leków do pacjentów z COVID-19, która może prowadzić do szybkiej ewolucji oporności wielolekowej.

W konfrontacji z rosnącą ilością zakażeń i ciagle mutującymi wariantami wirusa należy zachować czujność i ostrożność, aby walka z COVID-19 nie zapoczątkowała kolejnego istotnego zagrożenia dla ludzkości.

Pełna wersja artykułu

Artykuł pdf do druku

Polecamy również
Prastare białko chroni enzymy przed stresem oksydacyjnym. Naukowcy z MBC UJ publikują przełomowe wyniki badań w "The EMBO Journal".
Prastare białko chroni enzymy przed stresem oksydacyjnym. Naukowcy z MBC UJ publikują przełomowe wyniki badań w "The EMBO Journal".